Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

JEDNOSTKA I JEJ ORGANIZACJA

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052019.

Struktura własnościowa

Własność komunalna – jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Miasta Brodnicy.

Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem statutowej działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Pozostałą działalność, którą prowadzi Spółka określają zapisy § 6 Umowy Spółki

HISTORIA 

Więcej >>>

STATUT JEDNOSTKI

Akt Założycielski Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2021 roku.  więcej >>>

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawia schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 31 sierpnia 2018 roku.

więcej >>>

Szukaj w tym dziale: