Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

JEDNOSTKA I JEJ ORGANIZACJA

Status prawny

Przedsiębiorstwo użyteczności publicznej branży wodociągowo-kanalizacyjnej Spółka prawa handlowego zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000052019.

Struktura własnościowa

Własność komunalna – jednoosobowa Spółka z o.o. Gminy Miasta Brodnicy.

Organizacja

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Przedmiot działalności i kompetencje

Przedmiotem statutowej działalności Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. jest pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków Pozostałą działalność, którą prowadzi Spółka określają zapisy § 6 Umowy Spółki

 HISTORIA 

Więcej >>>

STATUT JEDNOSTKI

Akt Założycielski Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z dnia 22 marca 2021 roku.  więcej >>>

SCHEMAT ORGANIZACYJNY 

Strukturę organizacyjną Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. przedstawia schemat organizacyjny obowiązujący od dnia 31 sierpnia 2018 roku.

więcej >>>

 

Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

100% udziałowcem MPWiK Sp. z o.o. jest Gmina Miasta Brodnicy.  Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni Burmistrz Brodnicy  - Pan Jarosław Radacz

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza MPWiK Sp. z o.o.

w osobach:

Marek Kinal - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Elwira Kempczyńska - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Stella Sosnowska - Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Zarząd Spółki MPWiK Sp. z o.o.

Jacek Sochacki - Prezes Zarządu

Zasady wynagradzania organów zarządczych i nadzorczych

Zasady wynagradzania organów zarządczych oraz nadzoru

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie zasad wynagradzania członków zarządu) nr 1

Uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej) nr 2

Szukaj w tym dziale: