Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brodnicy

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Brodnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://mpwik.pl/

 

Data publikacji strony internetowej:

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22

 

Zobacz więcej->>>


 

Szukaj w tym dziale: